Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
  • O kursie
  • Terminy
  • Świadectwa
  • Organizatorzy
  • Inne kursy

NoweZycie_teaser-1.png

Nowe życie... ile razy to słyszałeś(aś)... zacznij od nowa, zmień wygląd, zrób kasę, zmień siebie, zmień wszystko....

Na tym kursie NOWE ŻYCIE daje sam Bóg - Twój Stworzyciel. Ten, który zna Ciebie od początku.

Czy ten, który pisał Twoją instrukcję obsługi może się mylić?

 

Narzędzia osobiste

Pallotyńska SNE

Terminy kursów:

Informacje o organizatorze:

Środowisko pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji zostało zainicjowane przez ks. Krzysztofa Kralkę SAC w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie w 2007 r. W pierwszej fazie istnienia skupiało kleryków WSD SAC i kilka osób świeckich mających doświadczenie uczestnictwa w kursach ewangelizacyjnych i pracy w ekipach prowadzących kursy. Z myślą o możliwości formowania się do ewangelizacji powstała w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna „Nazaret”. Członkowie wspólnoty istniejącej do dziś spotykali się na cotygodniowym spotkaniu modlitewnym oraz uczestniczyli i posługiwali w ekipach kursów SNE. Od momentu powstania Wspólnota Nazaret zorganizowała w WSD SAC kilka kursów ewangelizacyjnych.

Po dwóch latach współpracy i wspólnej posługi Środowiska ze Szkołą Nowej Ewangelizacji OIKOS 2.04 z Ciechocinka (do której, do momentu zatwierdzenia Pallotyńskiej SNE formalnie należeli wszyscy tworzący Środowisko) zaczęliśmy oficjalnie funkcjonować wśród Szkół Ewangelizacji jako nowo tworząca się Szkoła.

Z chwilą przyjazdu ks. Krzysztofa do Lublina rozpoczęła się formacja nowych osób i całych wspólnot chętnych tworzyć Szkołę Nowej Ewangelizacji. W przeciągu dwóch lat pracy w Lublinie Środowisko Pallotyńskiej SNE przeprowadziło wiele kursów ewangelizacyjnych, w których uczestniczyło ok. 1500 osób.

16 czerwca 2011 r. ks. Józef Lasak SAC Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego powołał do istnienia Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji z siedzibą w Lublinie, a ks. Krzysztofa Kralkę SAC mianował jej Dyrektorem.

Strona WWW: http://snepallotyni.pl/

Odpowiedzialny: ks. Krzysztof Kralka

Adres:
Al. Warszawska 31, Lublin

Inne dane kontaktowe:

Więcej kursów?

Jeżeli organizujesz  Kurs Filipa lub Nowe Życie, i chcesz, aby informacja o nim pojawiła się na tej stronie, skorzystaj z tego formularza.