Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
  • O kursie
  • Terminy
  • Świadectwa
  • Organizatorzy
  • Inne kursy

NoweZycie_teaser-1.png

Nowe życie... ile razy to słyszałeś(aś)... zacznij od nowa, zmień wygląd, zrób kasę, zmień siebie, zmień wszystko....

Na tym kursie NOWE ŻYCIE daje sam Bóg - Twój Stworzyciel. Ten, który zna Ciebie od początku.

Czy ten, który pisał Twoją instrukcję obsługi może się mylić?

 

Narzędzia osobiste

Diecezjalna SNE śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej

Terminy kursów:

Informacje o organizatorze:

Wspólnotę tworzą ludzie dorośli. Są wśród nich studenci, osoby pracujące, małżeństwa, a także ludzie starsi. Stanowimy Diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji śś. Cyryla i Metodego. Decyzją Biskupa bielsko - żywieckiego kanonicznie jesteśmy katolickim stowarzyszeniem. Dekretem biskupim mianowany jest też dla wspólnoty kapłan jako asystent kościelny, a zarazem dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji (zgodnie z zatwierdzonym przez Biskupa statutem). Posiadamy również osobowość cywilno-prawną (wpisanie w KRS jako stowarzyszenie kościelne).

Członkowie i sympatycy Wspólnoty pochodzą z Bielska i innych miejscowości diecezji bielsko- żywieckiej oraz diecezji katowickiej.

Wspólnota prowadzi różnego rodzaju kursy i rekolekcje w tym autorskie. Głosimy też Jezusa i Jego zbawienie podczas rekolekcji i misji w parafiach.

Nie byłoby również autentycznego głoszenia prawdy o Jezusie, bez studium doktryny wiary i moralności. W tym celu, członkowie Wspólnoty podejmują własną formację (modlitwa uwielbienia, medytacja, studium Pisma Świętego i Tradycji oraz dokumentów Kościoła), jak również formację w małych grupach (domowych), podczas których następuje dzielenie się bogactwem Słowa Bożego i zgłębianie prawd wiary. Tej formacji służą też spotkania członków Wspólnoty i kandydatów, w drugie soboty miesiąca. Wówczas, w bardziej rozbudowanej formie, wielbimy Pana, słuchamy nauczań, konferencji, jak również mamy okazję cieszyć się rozmową przy herbacie i cieście.

Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji śś. Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej współpracuje z Wydziałem Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, dyrektor i wicedyrektor DSNE są członkami Ogólnopolskiej Rady Dyrektorów Katolickich Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Wspólnota należy do rodziny Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy SNE Jose H. Prado Flores z Meksyku.

Strona WWW: http://www.sne.bielsko.pl

Odpowiedzialny: ks. dr Przemysław Sawa

Adres:
43-382 Bielsko-Biała, ul. św. Pawła 2

Spotkania: kościół pw. św. Pawła w Bielsku-Białej, oś. Polskich Skrzydeł

Email: sekretariat@sne.bielsko.pl

Więcej kursów?

Jeżeli organizujesz  Kurs Filipa lub Nowe Życie, i chcesz, aby informacja o nim pojawiła się na tej stronie, skorzystaj z tego formularza.